Instellingen

Instellingen

Instellingen
-> stem -> ‘Voice
  • kies geïnstalleerde stem
  • het installeren van stemmen gaat via iPad instellingen
-> stem -> Afspelen -> ‘Alleen zin aspelen’
  • aanvinken – > buttons worden na aanraking ‘zin balk’ afgespeeld
  • uitvinken – > buttons worden na aanraking direct afgespeeld